Upcoming Events


Golden Anniversary

Golden Anniversary

Samuhik Satyanarayan Vrat Katha

Samuhik Satyanarayan Vrat Katha

Pooja Ceremony

Special Pooja Ceremony

Janmashtami

Shri Krishna Janmashtami

Ganesh Laxmi Mahayagaya

Ganesh Laxmi Maha Yagya

Dussehra Mela

Dussehra Mela

Karwa Chauth Vrat Katha

Karwa Chauth Vrat Katha

Diwali Puja

Mahalaxmi Abhishek & Diwali Puja

Sanatan-dharm-school

Learn tradtional

Learn Traditional Music

shrimad bhagwat katha

Shrimad Bhagwat Katha

shiva abhishek

Shiva Abhishek

ramayn path and hanuman chalisa

Ramayan Path & Hanuman Chalisa